Vliris tv geeft een alledaags beeld van het eiland Vlieland en is gerelateerd aan www.vingolf.nl. Vliris tv heeft geen mening, maar geeft slechts weer wat er op grote en kleine schaal plaatsvindt op Vlieland.

Vliris tv shows an insight of common life on the island Vlieland in the Netherlands and is related to www.vingolf.nl. Vliris tv does not share an opinion, we just register what happens on the island and share it with the public.

please watch the video’s in full HD (1080)