den 3 boeven magic

Folkert Janssens (Hooghalen Drenthe 25 april 1967) is een enthousiaste eilandfanaat. Of het nu gaat om de Waddeneilanden (Nederlands, Duits en Deens, bewoond of onbewoond) of de Schotse eilanden, de lokale geologie, flora en fauna verschillen in veel opzichten van die van het Europese vasteland en op vele gebieden is hij (min of meer) deskundig.

Zijn hobby’s aangaande geschiedenis, cultuur en biologie brengen allerlei disciplines samen en zijn kennis deelt hij graag met anderen. Het organiseren van ontdekkingstochten en het bijeenbrengen van verzamelingen aangaande eilanden zijn reeds bij een groot publiek bekend en worden ook zeer gewaardeerd.

Het eiland Vlieland is al jaren zijn thuisbasis en het eiland Mull voelt als een tweede thuis.

Nancy Janssen (Nijmegen 12 september 1969) is in haar werk altijd met haar hoofd bezig en in haar vrije tijd zwerft ze het liefst langs de zee, door de duinen en door de woeste natuur van Schotland. Sinds een aantal jaren fotografeert ze – voornamelijk landschappen en nachtfoto’s – en maakt ze films. Zowel haar foto’s als haar films worden door een breed publiek gewaardeerd.

Ook voor Nancy is Vlieland al jaren haar thuisbasis, maar het eiland Mull roept haar meer en meer.

Google (geadopteerd in 2008) is een kruising tussen een border collie en een labrador. Ze is een werkhond en wordt gebruikt om dode vogels uit het water te halen voor wetenschappelijk onderzoek of ringcontrole.

Mauwritz (geadopteerd in 2010) is een europese korthaarkat, hij kwam binnen met bijna geen overlevingskansen maar is inmiddels uitgegroeid tot een kater met karakter en een hangbuik.

Zeus Vaya van de Rietveldsche Vaart (2 oktober 2017) is een Hollandse schapendoes. Ook Zeus wordt opgeleid tot werkhond.


Folkert Janssens (Hooghalen Drenthe april 25th 1967) is an enthousiastic islandfanatic. Whether is is about the Waddenislands (Dutch, German and Danish, inhabited or uninhabited) or the Scottish isles, local geology, flora and fauna are much differ much from that of the European Mainland en in many areas he (more or less) exceeds.

His hobbies concerning history, culture and biology combine all kinds of disciplines and his knowledge he shares happily with others. Organizing discoverytours and gathering collections of island-material are known to a large public and are highly appreciated.

Folkert resides at the isle of Vlieland but considers the Isle of Mull as his second home.

Nancy Janssen (Nijmegen september 12 th1969) is always in her work busy with her head and in her spare time she prefers to roam along the sea, through the dunes and through the wild nature of Scotland. Since a number of years she photographes – mainly landscapes and night photos – and makes films. Both her photos and her films are appreciated by a wide public.

Also for Nancy, Vlieland has been her home base for years, but the Isle of Mull calls her more and more.

Google (adopted in 2008) is a mixed breed of Labrador and border collie. She is a working dog and is trained to recover dead birds from the water for scientific research.

Mauwritz (adopted in 2010) European shorthaired cat, entered the family with almost no perspectives but grew up to become a healthy cat with an attitude.

Zeus Vaya van de Rietveldsche Vaart (Oktober 2nd 2017) is a dutch Sheepdog. Zeus also will be trained to become a bird-retrieving working dog.