Information overload

Ik zit in de wachtkamer, wachtend op mijn jaarlijkse onderhoudsbeurt voor mijn receptionistes nek- en schouderspieren, en mijn oog valt op een titel “information overload”. Ik vraag het me de laatste tijd vaak af of je hersenen overbelast kunnen raken door alle informatie die we de hele dag binnenhalen. Het is een interessant artikel over ons vernuftig brein; ook al voelt het voor mij soms zo, ze kunnen niet vol raken. Het wordt allemaal, tijdens rust, automatisch gesorteerd in wat belangrijk is en wat niet. Wat niet belangrijk is wordt gewist. Het schiet me ineens te binnen dat Folkert mij ooit vertelde dat hij bewust informatie kan wissen in zijn brein. Goh, wat zou ik dat graag willen kunnen. Ik stel me zo voor dat ik dat als Sherlock Holmes kan doen, een scherm voor je van je brein en dan gaan sorteren. Lijkt me fantastisch.

De afgelopen maanden is het op mijn werk erg druk geweest; onderbezetting, allemaal nieuwe mensen die ingewerkt moesten worden en daarnaast neemt het mailverkeer zo enorm toe, dat ik ’s avonds geen tekst meer uit mijn vingers krijg. Het is nog teveel moeite om een whats-appje te tikken, laat staan facebook te lezen. Erg ‘social’ ben ik dus niet geweest en dat levert dan ook weer stress op.

Langzamerhand komt er weer rust in mijn hoofd. Geen scherm voor me, maar onze honden – een feest om naar te kijken: Zeus die alles even geweldig en interessant vindt en Google die aan haar tweede jeugd is begonnen – , duinen, zand, strand, water, zee, vogels, wolken en lucht. Heel veel lucht en ruimte.

Mijn vrienden, jullie zitten in mijn hart en er gaat geen dag voorbij dat ik niet aan jullie denk. Tot gauw!

Nancy

I sit in the waiting room, waiting for my annual service for my receptionists neck and shoulder muscles, and my eyes catch a title “Information Overload “. Lately, I often wonder whether your brain can get overloaded by all the information we collect all day. It is an interesting article about our ingenious brain; even though it sometimes feels like that, they can’t get full. It is all, during rest, automatically sorted in what is important and what is not. What is not important is deleted. Folkert told me once that he can consciously erase information in his brain. Gee, what would I like to be able to. I imagine that I can do that like Sherlock Holmes, a screen in front of you with a print from your brain and then start sorting. Seems fantastic.

In recent months it has been very busy at work; understaffing, all new people who had to be inscripted and in addition, the mail traffic is so huge that I don’t get any text out of my fingers in the evening. It’s still too much trouble to tap a wee whats-app, let alone read Facebook. I have not been very ‘ social ‘ and that is also stressing.

Gradually, there will be rest in my head again. No screen in front of me, but our dogs-a feast to watch: Zeus who finds everything equally amazing and interesting and Google who has started her second childhood-, dunes, sand, beach, water, sea, birds, clouds and air. Lots of air and space.

My friends, you are in my heart and no day passes that I do not think of you. See you soon!

Nancy

 

Clearing our heads:remember-3

remember-5

remember-6

remember-7