Magic from the North

Mijn telefoon zit vol met apps die mij waarschuwen wanneer er kans is op het noorderlicht en toch lukt het dan om mij niet in te lichten. Zondagochtend kwam Arie Visker langs. Hij is een kenner op het gebied van sterren en fenomenen uit het universum en tijdens het gesprek vertelde hij dat zaterdagavond het noorderlicht te zien was.
Ik: “Wat?! Ik heb helemaal geen waarschuwing van al mijn apps gehad!”
Arie: “Het was zelfs vanuit Groningen goed te zien. Ik heb meerdere foto’s op facebook gezien.” Onnodig te zeggen dat balen voor mij een understatement was. Al jaren wil ik graag het noorderlicht zien. “Maar,” gaat Arie verder, “als het zo helder blijft, heb je vanavond weer grote kans dat het te zien is.”
En warempel er kwam een melding, niet sterk, maar het zou me niet nog eens gebeuren. Camera opgesteld in de duinen bij Stortemelk en wachten. Het was heel helder en aan de horizon zag ik beweging. Na zo’n anderhalf uur kreeg ik een melding binnen dat het nog sterker zou worden, maar was ik inmiddels bijna onderkoeld. De camera heb ik laten draaien – er was toch geen mens te bekennen, niemand die zo gek was om zo lang te gaan staan verkleumen – en even naar huis gefietst. Tot ongeveer 00 uur heb ik staan kijken, nu gewapend met thermokleding, deken en koffie. Het was een prachtige avond en de camera heeft mooie beelden vastgelegd, maar ‘het noorderlicht zien’ blijft op mijn bucketlist staan.

Nancy

My phone is full of apps that warn me when there is a chance of Northern lights and yet they failed to enlighten me. Sunday morning, Arie Visker came along. He is a connoisseur in the field of stars and phenomena from the universe and during the conversation he told us that saturday night the Northern Lights could be seen.
I: “What?! I haven’t had any warning of all my apps!
“Arie:” It was even very easy to see from Groningen. I’ve seen several pictures on Facebook.” Needless to say that being fed up was an understatement for me. For several years now I would like to see the northern Lights. “But,” Arie continues, “If it remains this clear, you’ll have a big chance to see it again tonight. ”
And indeed there came a message, not strong, but it would not happen to me again. Camera set up in the dunes at Stortemelk and wait and watch. It was very bright and on the horizon I saw movement. After about an hour and a half I received a message that it would be even stronger, but I was almost under-cooled. I let the camera run – there was not a soul in sight, no one would be crazy enough to grow cold for so long – and just cycled home. Up to about 00 hours I have been watching, now armed with thermo clothing, blanket and coffee. It was a beautiful evening and the camera has captured beautiful images, but ‘seeing the northern lights’ remains on my bucket list.

Nancy

 

Wad of Wonders

Het leek een grijze middag te worden, maar je weet maar nooit, het weer kan hier zomaar omslaan. Mijn plan was om richting de vuurtoren te lopen, maar eenmaal in de duinen bij de duinwijk zag ik boven het wad een bijzondere speling van het licht, het leek wel aurora boven de Waddenzee……

Nancy

It seemed to be a grey afternoon, but you never know, the weather can change any second at the Wadden isles. My plan was to walk towards the lighthouse, but once in the dunes I saw above the mudflats a special play of light, it looked like aurora above the Waddenzee……

Nancy

wad of wonders-2

wad of wonders-10

wad of wonders-16

wad of wonders-17