Sanderling

De Drieteenstrandloper (Calidris Alba) is de strandvogel van Vlieland. Je kunt uren kijken naar het gedribbel langs de vloedlijn.

Folkert

 

The Sanderling (Calidris Alba), the most prominent bird on the beach at Vlieland. Watching the bird fouraging along the shoreline will never get you bored.

a walk in the dunes-5

Revitalize

Mijn werk geeft me de vrijheid om met name in de winter veel van het eiland te kunnen genieten. In de winter ben ik voornamelijk ’s morgens aan het werk, met mijn hoofd in de cijfers, de mails en de boekingen om de rest van de dag weer te kunnen aarden. Dit is de tijd waarin ik mezelf weer oplaad. Duin op, duin af (vaak rennend), soms struikelend omdat ik me vergaap aan de spectaculaire luchten. Het kan me niet schelen dat ik even achter een duin moet schuilen vanwege een stevige bui. De kou en de wind verfrissen. Spieren ontspannen en wanneer ik na een paar uur zwerven weer thuis ben, voel ik me kilo’s lichter.

Vandaag zo tegen 17 uur was het licht in het oosten prachtig. Het oosten is verbonden met het element lucht. Het element lucht staat voor het leven – zonder lucht kunnen we niet leven – , logica, communicatie, leren en gedachten. Een mooi moment om positieve gedachten de lucht in te sturen. Ik wens jullie een goed en verkwikkend weekend!

Nancy

My work gives me the freedom to enjoy much of the Island, especially during the winter. At this time of year I am working mainly in the mornings, with my head in the figures, the mails and the bookings, so I’m able to regenerate at the rest of the day. This is the time when I recharge myself again. Dune on, dune off (often running), sometimes stumbling because I’m in awe with the spectacular skies. I don’t mind that I have to hide behind a dune because of a strong shower. The cold and the wind refresh. Muscles relax and when I come home again after a few hours roaming, I feel as if I have lost tons of weight.

Today around 5 o’clock pm, the light in the east was wonderful. The east is connected to the element air. The element air stands for life – without air we can not live -, logic, communication, learning and thoughts. A nice moment to send positive thoughts to the air. I wish you a good and invigorating weekend!

Nancy

A find with a history today at the isle of Vlieland.

Een scholekster(Haematopus ostralegus), gevonden langs het wad op Vlieland, voorzien van kleurringen en een data-logger. De scholekster is een vertrouwde verschijning in het Waddengebied maar de aantallen nemen de laatste jaren sterk af. Genoeg reden om deze vogels te monitoren om beschermende maatregelen te kunnen nemen.

Een volwassen scholekster weegt tussen de 400 en 800 gram, het totaalgewicht van zijn wetenschappelijke bagage ongeveer 20 gram. Zodra de vogel een gebied binnenvliegt waar een speciale ontvanger staat wordt alle data verstuurd. Vogeltrekstation Arnhem, het NIOO (Nederlands Instituut voor Ornithologisch Onderzoek) en het NIOZ (Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee) werken gezamenlijk aan dit project.

Folkert

An oystercatcher (Haematopus ostralegus) with a set of colour-rings and a datalogger. The oystercatcher used to be a common bird in the Waddensea region but numbers are inclining since the last decades. Reason to monitor them for protection-opportunities.

The total weight of an oystercatcher lies between 400 – 800 grams, the total weight of his “luggage” is approximately 20 grams. Whenever the bird enters an area with a special device automaticaly all data is transfered. In this case it is the birdringing station of Arnhem in the Neterlands that has a joint operation with the NIOZ (Royal Netherlands Institution for Sea Research) and NIOO (Netherlands institution for ornithological research).

Folkert

Scholekster met bepakking

Scholekster met bepakking-2

 

My cup of tea

Dit zijn de dagen: heerlijk fris, wind, prachtige wolkenpartijen, dit uitzicht en stoeiende honden om me heen. Ah…wat wil een mens nog meer.

Nancy

These are the days: deliciously fresh, wind, beautiful clouds parties, this view and the  dogs running wildly around me. Ah…what more could I wish for.

Nancy

beautiful clouds

beautiful clouds-8

Celestial

Terwijl de regen tegen de ramen slaat en het zo zwaar bewolkt is dat je er, als je kon, een ‘bed-in-dag’ van zou maken, is dit een mooi moment om de foto’s van gisteravond te verwerken. Het heeft de afgelopen tijd zoveel geregend dat wanneer het nu zou gaan vriezen er een mooie grote IJsbaan is; in geen tijden hebben we deze zo vol water zien staan. En dan zo ineens, tussen al die zwaar bewolkte dagen en nachten, was het gisteravond helder en koud. Het voelde als winter….

Nancy

While the rain strikes against the window and it is so overcast that if you could, you would make this a ‘bed-in-day’, it is a good time to process the pictures of last night. It has been raining so much in recent times that when it is going to freeze there is a nice big ice rink, ‘IJsbaan’; it has been a long time we have seen it so full of water. Then all of a sudden, between all those heavily overcast days and nights, it was bright and cold last night. It suddenly felt like winter….

Nancy

Jachthaven C 14.01.2018_

 

En route!

Sinds 26 november 2017 is ons nest uitgebreid met Zeus, een Hollandse Schapendoes. Vorig jaar 21 juni hebben wij afscheid moeten nemen van Timo, een kruising tussen een friese Stabij en een Schapendoes. 14 is hij geworden, nooit ziek geweest en hij was ons maatje door dik en dun. Een speurder was het, zachtaardig en intelligent. Vorig jaar 20 juni vond hij het genoeg en gaf hij aan dat het tijd was. Symbolisch hebben wij zijn halsband afgedaan, van het gebaar wat hij toen maakte krijg ik nog steeds kippenvel. Van zijn halsband hebben wij een herinnering laten maken.

Alhoewel wij een sterfhuisconstructie hadden bedacht – er zouden geen nieuwe dieren meer bijkomen – en wij er rationeel wel vrede mee hadden dat het tijd was om Timo te laten gaan, hadden we geen rekening gehouden met wat voor verdriet dat gepaard gaat. Mensen die hun dierbare viervoeter ooit hebben verloren, weten waarover ik het heb. Alsof je een gat in je hart heb.

En dus kwam Zeus. Een vriendelijke, stoere, onstuimige Schapendoes met aaibaarheidsfactor 200. Gisteren moest ik met hem naar Harlingen voor herhalings entingen. Heerlijk om met hem een dag op pad te zijn; nergens bang voor, dus je kunt met hem goed door druk verkeer lopen. Tig honden tegengekomen en met uitzondering van een pitbull waarvoor ik door haar baasje werd gewaarschuwd, loopt hij op iedereen af, gaat op zijn kont zitten en steekt zijn neus op om begroet te worden. Maar toen we thuis kwamen moest eerst Google uitgebreid begroet en besprongen worden.  Google is inmiddels aan hem gewend en leeft helemaal op. Ze spelen, ravotten en leren van elkaar.

Mijn hart is weer open en zacht.

Nancy

Since november 26th 2017, our nest has been extended with Zeus, a Dutch Sheepdog. Last year june 21th we had to say goodbye to Timo, a cross-breeding between a Frisian Stabij and a Sheepdog. He reached the age of 14; has never been sick, our buddy through thick and thin. A tracker was he, gentle and intelligent. Last year, june 20th he indicated that it was his time. Symbolically we have removed his collar, the gesture he then made, still gives me goose bumps. We have now made a keepsake of his collar.

Although we had decided that no new animals would be added to our family, and we had a rational peace of mind that it was time to let Timo go, we had not taken into account what grief it entails. People who have ever lost their precious four-fouter, know of what I speak. As if you have a hole in your heart.

And so came Zeus. A friendly, tough, heady Sheepdog with cuddly factor 200. Yesterday I had to go with him to Harlingen for repetitive vaccinations. Wonderful to be with him a day on the road; not afraid of anything, so you can walk with him through traffic and big crowds. Many dogs encountered and with the exception of a pitbull for which I was warned by her owner, he ends up on everyone, sits down on his butt and raises his nose to be greeted. But when we got home, Google first had to be greeted and jumped at. Google has been accustomed to him and is reviving. They play, romp and learn from each other.

My heart is open and soft again.

Nancy

 

Timo en armband magic
TIMO and in the foreground the keepsake we had made by Trix van Meerbeek (a befriended gold- and silversmith. This is my bracelet, Folkert has a different one.)

 

Harlingen-4
Harlingen

 

Harlingen-6
Zeus

 

maARTen

De kunstenaar:

Twee handen en een geweldige stel hersens kunnen fantastische dingen maken.
Gesmeed en gehamerd uit staal, komen zijn ideeën tot leven
en is deze kunst onverwoestbaar.


The artist

Two hands and an incredible mind can create beautiful things.
Forged from steel, ideas came to life
and the art will last for eternity.

Maarten's creaties-6

Maarten's creaties-4

Maarten's creaties-5

 

Visitors from the north

De Waddeneilanden bieden een toevluchtsoord aan veel diersoorten en zo hebben we momenteel te maken met een invasie van Pestvogels (Bombycilla garrulus) . Deze pestvogels komen uit Scandinavie en het noorden van Siberië en als het daar te koud wordt of er een voedselschaarste heerst, overwinteren ze soms massaal in Nederland. Het is een opvallende vogel en wereldwijd zijn er nog 2 andere soorten pestvogels. In vroeger tijden werd deze vogel geassocieerd met de Pest (zwarte dood), vandaar de naam.

Folkert

The Waddenislands offer a refuge to a lot of animal species and right this moment we see a lot of Bohemian Waxwings (Bombycilla garrulus). These waxwings are from Scandinavia and the north of Siberia and sometimes visit the Netherlands when the temperatures got to low or food became scarce in their own region. The bird is called Waxwing because of the red accents on the feathers that look like sealing-wax. In Dutch folklore they are connected to the black death or plague.

Folkert

pestvogel 09.01.2018-11

pestvogel 09.01.2018-13

pestvogel 09.01.2018-4