Bright nights

Het kan heel erg donker zijn op Vlieland, niet voor niets één van de beste plaatsen om sterren te kijken, maar wanneer de maan er is dan heb je geen zaklamp nodig. Door het bos naar de uitzichttoren (vroeger was er geen haar op mijn hoofd die daar aan dacht; achter elke boom kon iemand staan), het maanverlichte pad was goed te volgen en nadat er een mooi patroon in de wolken was ontstaan nog even naar de vuurtoren gelopen. Daar heb ik zeker anderhalf uur genoten; wadvogels, de wind die langs de vuurtoren huilt, iemand in het dorp die dacht dat het al oudjaar was – prachtig sier vuurwerk -, en uiteindelijk de sterren die tussen de voortjagende wolken tevoorschijn kwamen.


It can be very dark at Vlieland, it is one of the best places to gaze at the stars, but when the moon is there, you don’t need a flashlight. Through the forest to the belvedere (previously I would not dream of doing that; behind each tree someone could stand), the moonlit path was good to follow and after a nice pattern in the clouds had emerged, I went to the lighthouse. There I certainly enjoyed one and a half hours; birds, the wind that howled along the lighthouse, someone in the village who thought it was already New Years Eve – beautiful ornamental fireworks – , and eventually the stars that came forth between the chasing clouds.

moonlit 30.12.2017-11

 

Sorry, another beautiful sundown

Dat maakt boodschappen doen prachtig; fietsend langs de Veerdam duurde het iets langer voordat ik in de winkel was. Dit licht, deze wolken, dit uitzicht….verveelt nooit!


That makes doing groceries interesting: on my bike passing the Veerdam, it took a little longer before i entered the supermarket. This light, these clouds, this view….it never bores!

28 december 17-7